antykorozja prace antykorozyjne oczyszczanie i utylizacja
antykorozja i czyszczenie powierzchni


antykorozja

Prace antykorozyjne

 • oczyszczanie strumieniowo ¶cierne (piaskowanie) w klasie Sa3, Sa2,5, Sa2, Sa1, SS,
 • oczyszczanie mechaniczne w klasie St3, St2, St1,
 • oczyszczanie powierzchni wod± pod wysokim ci¶nieniem UHP 300-1500 bar,
 • nakładanie powłok malarskich metod± hydrodynamiczn± wszystkich rodzajów farb ł±cznie z farbami ogniochronnymi.

Prace czyszczeniowe

 • oczyszczanie zbiorników paliwowych,
 • legalizacja zbiorników,
 • oczyszczanie zbiorników balastowych,
 • transport i utylizacja odpadów.

Wykonane prace

antykorozja
 • oczyszczanie zbiorników, prace antykorozyjne na statkach i konstrukcjach pływaj±cych w Stoczniach i Portach
 • zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowych w Porcie w Gdyni
 • oczyszczanie i prace antykorozyjne w zbiornikach magazynowych w JW 1903, KPW i innych Jednostkach Wojskowych
 • oczyszczanie zbiorników w bazach magazynowych PERN, PKN ORLEN, NAFTOBAZ

oczyszczanie
© 2006 KLINER Jarosław Pirowski. Projekt i hosting: gd.pl Sp. z o.o.